Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Poet lnkov: 15 > >> V
lnok 1 a 10 Strana 1 z 2
Sae

Pozvnka
Kzelnk (predseda)
(1) Propozcie + prihlka na sa RC XXL
V nedeu 16.8.2015 sa uskuton na ponom letisku pri Myjave (GPS: N 4845.906 E 1731.546) 4. sa tohto-ronho serilu kategrie RC XXL (aerovleky makiet a polomakiet vetroov).

Tu si mu zujemcovia pozrie propozcie sae a vyplni identifikan daje saiaceho (tu je aj verzia pre star MS Office).

Prosm zujemcov aby sa zaregistrovali poda monost u v predstihu elektronicky (vyplnenm formulra Identifikan daje saiaceho" a jeho zaslanm na niie uveden kontakt).
Uetrte si tm prcu na mieste sae a nm tm dte vopred prehad o zujme o sa.

Kontakt: rcxxltopgunsk
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Kzelnk (predseda)
(2) Sa "Obri v ahu 2014" na Myjave
VaziSpolon foto
Vlado a MiroMiro a Vlado
Andrej a PeterVlado
V sobotu 28.6.2014 sa konala na ponom letisku pri Myjave 1. sa tohto-ronho serilu kategrie RC XXL (aerovleky makiet a polomakiet vetroov).

A na neutchajci vietor a zopr pokodench modelov prebela akcia vemi dobre, k omu prispeli predovetkm domci modelri svojim gulom a apovanm nealkoholickm pivom - patr im za to neskonal VAKA!

Popredn prieky obsadili nasledovn piloti:
1. Ludk Navark 2395 bodov
2. Miroslav Bigo 2194 bodov
3. Olin Vitsek 1952 bodov

Za pomoc pri organizcii sae akujem vetkm zastnenm z nho klubu, ktor priloili ruku k dielu ako rozhodcovia.
Za fotografie akujem Ivovi Rakovi!

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Kzelnk (predseda)
(3) Propozcie + prihlka na sa RC XXL
Pozvnka
V sobotu 28.6.2014 sa uskuton na ponom letisku pri Myjave (GPS: N 4845.906 E 1731.546) 1. sa tohto-ronho serilu kategrie RC XXL (aerovleky makiet a polomakiet vetroov).

Tu si mu zujemcovia pozrie propozcie sae a vyplni identifikan daje saiaceho (tu je aj verzia pre star MS Office).

Prosm zujemcov aby sa zaregistrovali poda monost u v predstihu elektronicky (vyplnenm formulra Identifikan daje saiaceho" a jeho zaslanm na niie uveden kontakt).
Uetrte si tm prcu na mieste sae a nm tm dte vopred prehad o zujme o sa.

Kontakt: rcxxltopgunsk
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Kzelnk (predseda)
(4) Vkendov bilancia: obhjen vlaaj titul vicemajstra SR v RC XXL, 3. miesto v S.N.Vsi a FOX-ova totlka v Oovej
Fox na trvikePome na tart ...
Naho to u konene Miro!ahaj Miro, ahj!
... ale to nos!... a poho na pristtie!
Ke je nutn pristva po vetre ...Prelety bzami s pristtim
Posledn spolon portrtFOX v rozsype
Tento vkend sme ukonovali tohoron seril sa makiet obrch vetroov ahanch aerovlekmi rovno dvoma akciami:
Najprv v sobotu 21.9. za nronch poveternostnch podmienok (d a potom vietor) na Spii a potom v nedeu 22.9. v Oovej u v ukkovom poas.

V Spiskej sa mi podarilo presne tak ako vlani ulieta 3. miesto, aj ke som hne z rna takmer priiel o model, ke sa mi pri termickej lohe stratil asi na 5 seknd v nzkej oblanosti.
Natastie sa FOX po miernom potlaen vyhupol z mrakov a spolahlivo som s nm zaletel as 9:59 (ie len so stratou 1 bodu).

Na druh de to v Oovej vyzeralo tak, e by som mohol op zatoi na najvyie prieky a vtedy sa to stalo.
Po vodnom predsanom akrobatickom zahrievacom predvdzacom lete s tlaenm premetom a ukkovm pristtim, som ete ani netuil, e sa mj milovan FOX-k so mnou takto krsne naposledy li.
Prilo 1. san kolo termickej lohy, pri ktorom som sa zaal pomaly chysta na pristtie presunom bliie k zaiatku vymedzenej pristvacej plochy, priom som na zlomok sekundy opustil pohadom svoj model (mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa) a ke som sa vrtil pohadom sp tak Fox bol tom kde som ho intinktvne oakval - ibae to bol Fox akurt nealeko tm istm smerom letiaceho kamarta Milana ., o na t vzdialenos nebolo mone vbec rozpozna.
No a kee v termickej lohe hrabeme do riadenia o najmenej, tak ma ete aj v mysli poteilo ako to pekne rovno samo let. to sa ale tem mj Fox u v diake rtil k zemi, o si zhodou okolnost vimol prve Milan, vkriknuc "Kto to tam vzadu pad k zemi?" - vtedy mi to dolo, e riadim in model a km moje oi preostrili aby nali mjho Pinocchia, tak bol u tak tesne nad zemou, e som stihol akurt len zatiahn podvedome za vkovku ale nevydalo to.
Elektronika to sce preila bez akejkovej jmy - vetky serv aj prijma to preili, no pohad na kridlo a trup FOX-a ma presvedili, e je to jeho koniec.
Oprava by u bola dos nron a tak som sa mu aspo poakoval za krasn chvle a dosiahnut vsledky - ven mu pamiatka!

Prikladm zopr poslednch fotiek zo Spia (od Mira B. a Rasa . - akujem).
Ivovi R. akujem za rozlkov fotky po havrii FOX-a.
Diskusia k lnku    
25.09.2013 08:53:23 Peter KrivoikAndrej, to nemysl vne, e si ho roztrepal! Normlne mm z toho nervy.
25.09.2013 09:10:11 Kzelnk (predseda)Kud Peter, nemaj z toho stres - ber to portovo - bol to len model a nikomu sa ni nestalo. Bol to sce mj obben model ale ivot ide alej - svoju lohu FOX splnil (aj vaka Tebe, hlavne v Holi ...
Kzelnk (predseda)
(5) ... aj zemiakov medajlu v kategrii RC XXL u konene mme ;-)
Prprava na tarttart
StratgiaLe tam - tam to nos ...
OdlietanToto nie je model!!!
Do kolekcie ocenen nm pribudlo tento vkend 4. miesto na sai v Nitre.
Poveternostn podmienky boli vemi rozpait ale nakoniec sme sa dokali i "dlho oakvanho" daa, take posledn kolo termiky sa lietalo "na mokro"! K mjmu vekmu poudovaniu som vak udral vetro v tom dadi takmer 9 mint, o vo mne bud podozrenie, e FOX pozitvne reaguje na kapilrnu elevciu :-o
Celkovo ns bolo a 14 saiacich a rove pilotov (nie len pilote ale i charakterovo) bola vemi vysok a vyrovnan - proste sa ako sa patr.
Ke k tomu pripotam skvel organizciu zo strany Milana uria, dvoch naozaj obetavch pilotov vlench modelov a skvel gul, tak tejto akcii nemem prideli menej ne 200 bodov (zo 100) :-o
Pri takej vbornej atmosfre ani nezamrz ak vm uteie cenn kov len o dajakch 16 bodov (zo 2797 bodov za bronz) a neme Vs otravi ani to, ke vm tam prelietavaju cel dopoludnie nad hlavami UL-ka s vetromi vo vleku ;-))
Za vdatn asistenciu akujem Petrovi Krivokovi z nho klubu, ktor doke s chladnou hlavou radi i v tch najvyptejch situciach - skvel prca!

PS: Za fotky akujem nmu lenovi Ivovi Rakovi, ktor mal na sai hne dve eliezka v ohni - jednho rodka a ma ;-)
Diskusia k lnku    
27.08.2013 21:52:42 Die DonkieTa zemiakova medaila bola jednoducho preto, ze si sa oholil (porovnaj s fotografiami z Holicskej akcie) :)
28.08.2013 08:26:11 Kzelnk... za vetko mu eny ;-)
Kzelnk (predseda)
(6) ... a alie dve medajly pre n klub v kategrii RCXXL - aerovleky
Poradie Dubov: 1. F.Ruisl (uprostred), 2. R.Hruovsk (vpravo), 3. A.Molnyi (vavo)Poradie Hol: 1. A.Molnyi (uprostred), 2. O.Vitsek (vpravo), 3. M.Podmanick (vavo)
FOX vo vleku pri tarte v HoliFOX na pristtii v Holi
Profil letu v tretej termickej lohe v Holi
Pre n klub som zskal behom jednho vkendu op dva cenn kovy!
Najprv v sobotu 10. augusta 3. miesto na Dubovej a potom v nedeu 11. augusta konene 1. miesto v Holi.

Na Dubovej boli tento rok poveternostn podmienky naozaj tvrd - siln nrazov vietor - omu zodpovedali aj dosiahnut body v jednotlivch kolch (pozri vsledkov listinu).
No v Holi to bola u in kva - termika ako na objednvku. Sce ju bolo treba trochu hada ale ke ste na u kpli, tak to bol hotov vah.
Podarila sa mi tentokrt neuveriten vec, a sce zalieta v termickej lohe v poslednom kole maximlny poet dosiahnutench bodov, lebo som pristl presne v ase 10 min. 00 sek. (bez trestnch seknd) a navye s plnm bodovm hodnotenm za kvalitu a presnos pristtia (za 100 bodov) - ie spolu 700 bodov. Priom kolo predtm som to dal tie za slunch 699 bodov, lebo som sadol v 9. min a 59. sekunde.

Na sai som lietal op s mojim obbenm LONG FOX-om (alias Pinocchiom) a kee sa zastnujem merania sl v tjto kategrii celkom spene u druh seznu po sebe, povaujem to za potvrdenie kvalt tohto modelu.

Tmto akujem vetkm organiztorom (menovite ukovi Navarkovi a Olinovi Vitskovi), rozhodcom, pomocnkom (hlavne P.Krivokovi), spolupilotom (hlavne M.Lkovi) a pilotm vlench modelov, ktor sa postarali o skvel saenie v tejto kategrii RC XXL (ie MODELY VETROOV OBRIE MAKETY A POLOMAKETY).
Viac o kategrii na www.f3x.sk.
Za fotky akujem M.Bigoovi zo Spia.

Najbliie sa chystm hji nae farby v Nitre 24. augusta 2013.
Budem vemi rd ke sa mi podar udra na poprednch pozciach, no plne sa uspokojm s tm, ke ni nerozbijem :-)
Diskusia k lnku    
13.08.2013 07:44:46 Matejgratulujem sefe, klobuk dole paka hore
Kzelnk (predseda)
(7) 3. miesto na Spii + titul vicemajstra SR v kategrii RCXXL - aerovleky
V sobotu 22.9.2012 sa v Spiskej Novej Vsi konala zveren sa serilu kategrie RCXXL, na ktorej sa mi podarilo op (u tretkrt v sezne) dosta na "bedu", o mi v celkovom hodnoten vydalo na titul vicemajstra Slovenska roku 2012.
Poradie SNV: 1. M.uri, 2. O.Vitsek, 3. A.Molnyi Vsledky RCXXL Sisk Nov Ves Zdroj: http://www.f3x.sk/

Na sai som lietal op s LONG FOX-om (alias Pinocchiom).

Tmto akujem vetkm organiztorom (menovite Mirovi Bigoovi), rozhodcom, pomocnkom (menovite Mirovi Lkovi), spolupilotom a pilotm vlench modelov, ktor sa postarali o skvel saenie v tejto kategrii RC XXL (ie MODELY VETROOV OBRIE MAKETY A POLOMAKETY). Viac o kategrii na www.f3x.sk.
Diskusia k lnku    
25.09.2012 07:57:35 ZdenoPGratulujem. Len neviem, i si mem aj naalej tyka s osobou takhoto vekoformtu...
25.09.2012 08:09:10 Kzelnk (predseda)akujem. Samozrejme, e me - zatia s tm nemm nejak obzvl᚝ vek problmy ;-))
Kzelnk (predseda)
(8) RCXXL - aerovleky Nitra 2012
loha - termika . 1loha - termika . 2
loha - prelety bzami . 1loha - prelety bzami . 2
Takto vyzeraj telemetrick daje z jednotlivch sanch loh, ktor vydali tentokrt na 6. miesto.
Diskusia k lnku    
27.08.2012 23:11:13 ZdenoPGratulujem! Ptral som a presvedil sa e naozaj si tam bol.... http://rc-nitra.sk/2084/xxl-nitra
Kzelnk (predseda)
(9) Dve medajly pre n klub v kategrii RCXXL - aerovleky
Pre n klub sa mi neakane podarilo zska behom jednho vkendu dva cenn kovy!
Najprv v sobotu 11. augusta 2. miesto na Dubovej:
Poradie Dubov: 3. O.Vitsek, 1. R.Weishupl, 2. A.Molnyi Vsledky RCXXL Dubov Zdroj: http://www.f3x.sk/
a potom v nedeu 12. augusta 3. miesto v Holi:
Poradie Hol: 3. A.Molnyi, 2. O.Vitsek, 1. M.uri Vsledky RCXXL Hol
Zdroj: http://www.f3x.sk/ Pozn.: Na vyhodnoten som u nebol prtom - ponhal som sa domov :-( 2. miesto mi tentokrt ulo len o 10 bodov (2705 vs. Olinovch 2715 bodov).
Stojanka s modelom Long FOX
Na sai som lietal s mojim obbenm LONG FOX-om (alias Pinocchiom) a na to e som sa zastnil merania sl v tjto kategrii po prvkrt len vlani, povaujem to za nevdan spech.

Tmto akujem vetkm organiztorom (menovite ukovi Navarkovi a Olinovi Vitskovi), rozhodcom, pomocnkom, spolupilotom a pilotm vlench modelov, ktor sa postarali o skvel saenie v tejto kategrii RC XXL (ie MODELY VETROOV OBRIE MAKETY A POLOMAKETY). Viac o kategrii na www.f3x.sk.

Najbliie sa chystm hji nae farby v Nitre 25. augusta 2012.
Budem vemi rd ke sa mi podar udra na poprednch pozciach, no plne sa uspokojm s tm, ke ni nerozbijem :-)

Diskusia k lnku    
14.08.2012 07:07:48 Gabo HolgyeAndrel,blahoelm k dvojitmu spechu. Drm palce pri sai v Nitre. Gabo
14.08.2012 07:11:37 Matej1000 velkych gratulacii a velky boztek na licko nasemu predsedovi
19.08.2012 07:08:09 Kzelnk (predseda)Vetkm Vm akujem!!!
20.08.2012 17:07:48 VaUpmn gratuluju Andy, alespo nkdo z ns se do toho pustil. Drm palce!!!!
26.08.2012 22:33:44 Kzelnk (predseda)Take v Nitre to vydalo na 6. mieto (z 10-tich saiacich). ... ale takmer som rozflkol Foxa pri jednom nepodarenom pristti.
Kzelnk (predseda)
(10) RCXXL Dubov
Martin asistuje pri tartePriblenie na pristtie
PristtiePristtie
Stojanka s modelom Long FOXVyhodnotenie sae
Tmto akujem vetkm organiztorom, rozhodcom, pomocnkom, spolupilotom a pilotm vlench modelov, ktor sa postarali o skvel akciu v kategrii MODELY VETROOV OBRIE MAKETY A POLOMAKETY (AEROVLEKY).
Na sai som zskal pre n klub "krsne" 9. miesto!

... z 13.-tich saacich :-o
... o na medzinrodn sa nie je a tak zl, pokia vezmeme na zrete skutonos, e som sa tejto kategrie zastnil 1.-krt ;-)
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Poet lnkov: 7 > >> Λ
lnok 1 a 10 Strana 1 z 2