Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Poet lnkov: 120 > >> V
lnok 1 a 10 Strana 1 z 12
Akcie

Kzelnk (predseda)
(1) Nvteva det z Krzoveho strediska Dha na naom letisku
NavstevaNaLetisku.jpeg
PodakovanieOdKrizovehoStrediskaDuha.jpg
V sobotu popoludn, da 25. septembra 2021 ns prili na klubove letisko navtvi deti z Krzoveho strediska z Vrakne.

Poasie nm v ten de vylo na 1*!
Najprv sme deom predviedli statick i letov kky naich modelov a potom sme im rozdali hdzadl, z ktorch mali evidentne vek rados.
Pre deti sme mali pripraven i oberstvenie a vakovak makrty.

Vaka nim sme zaili i my vemi pekn a nevedn de.

akujem vetkm, ktor akmkovek spsobom (i u asou, letovmi ukkami alebo napeenmi kolikmi) prispeli k tejto akci.

Deti sa nm za to odvaili nielen dobrou nladou, ale i dodatone prekrsnym poakovanm, ktor spracovali i so svojimi venovaniami do vtvarnej podoby - vi foto.
Diskusia k lnku    
11.10.2021 14:41:00 MioNielen ja, ale aj ostatn zastnen piloti mali z toho da prjemn pocit (aspo tak to prezentovali nai dchodcovia - piloti). Dfam, e ak bude zujem meme sa stretn aj budci rok.
Mio
(2) Dedo Jozef oslavoval
20200829_151415.jpg20200829_151423.jpg
20200829_151436.jpg20200829_151459.jpg
Dnes sme gratulovali dedovi Jozefovi k peknmu ivotnmu jubileu. Oslavoval 80-te narodeniny a od lenov klubu dostal na naom letisku krsny darek - nov lietadlo a bolo aj ampansk Prikladm zopr fotiek.
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Kzelnk (predseda)
(3) Festival letectva - Bory Mall
IMG_0780.JPEGIMG_0781.JPEG
IMG_0789.JPEGIMG_0791.JPEG
IMG_0803.JPEGIMG_0779.JPEG
4611645d-40be-465d-a575-78cffcb0bcf8.jpg
V sobotu 8. febru 2020 sa n klub v spoluprci s Festivalom letectva zastnil na prezentci naich modelov v obchodnom dome Bory Mall.

Mali sme tam k dispozci vystavn plochu s rozlohou cca 100m2, na ktorej sme umiestnili nae modely, aby si ich irok verejnos mohla pozrie.
Pri modeloch boli italovan ttky so zklanmi informciami o modeloch, no ak niekto prejavil zujem o detailnejie informcie, tak sme mu ich radi a ochotne poskytli.

Osobitne akujem tmto lenom nho klubu:
    Jozef P.
    Ivo R.
    Peter .
    Peter L.
    Mat .
    Daniel H.
ktor poskytli svoje modely, prpadne sa i osobne aktvne zastnili.

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Plagatcastaf3k.jpg
Matej
(4) F3k Contest Eurotour Casta 2015 - Pozvanka
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Snap3.jpg
ZdenoP
(5) 21. marec 2015
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Matej
(6) BRATISLAVSKE F3K 2014 27-28.9.2014
zazemie1 f3k 2014.jpgplocha f3k 2014.jpgzazemie f3k 2014.jpg
ranajky f3k 2014.jpgobed f3k 2014.jpgP1080360.JPG
ceny f3k 2014.jpgP1080357.JPGprezent f3k 2014.jpg
Po minuloronej premire s organizciou F3K pretekov na naom klubovom letisku TOP GUN sme zistili, e potrebujeme aie preteky zorganizova na letisku, ktor by nm poskytlo lepie zzemie pre saiacich a letiskov plochu, na ktor by sa vetci saiaci zmestili. Po pr mesiacoch ptrania a dohadovania, sme sa rozhodli usporiada preteky na letisku RC klubu ast, ktor spalo vetky nae kritri. Partia okolo Mia afrika nm pripravila fantastick zzemie. De pred pretekmi pokosili plochu letiska a pripravili vetko potrebn. My sme vytili plochu a vyskali techniku, aby sme boli pripraven odlieta pohodov preteky poas nasledujcich dvoch dn. Stihli sme si ete aj polieta a privta prvch pretekrov, ktor sa rozhodlli strvi s nami prjemn veer pri ohni a prespa v stanoch na ploche. V noci ustal vietor, ktor bol poas piatkovho da neprjemn, daov prehnky ns obili a aj teplota v noci sa vyplhala a na 14 stupov.

V sobotu rno, po vdatnch raajkch, sme pripravili vetku potrebn techniku, urobili prezentciu pretekrov a hne sme sa aj pustili do zvodenia. Zilo sa ptns pretekrov, odhodlanch strvi vzruujce dva dni lietanm s kkami. Vzhadom na poet saiacich sme sa rozhodli odlieta 12 kl lietanch v troch skupinch, o sa neskr ukzalo ako rozumn rozhodnutie. Preteky boli pohodov a tri skupiny umonili lieta plynulo a bez zbytonho nhlenia. Poasie bolo zamraen s vetrom do 4 m/s, ale o jemn prejavy termiky hlavne dopoludnia nebola ndza. Ako novik priiel lieta Rudo Masn, ktor si hne vybral zaiatoncku da, ke ete pred zaiatkom pretekov rozbil prv model a nsledne v druhom kole rozmltil aj druh, nhradn. Rudo odlietal prv kolo za 898,8 bodov, o na zaiatonka a jeho prv preteky nie je vbec zl!

Po odlietan prvch piatich kl nasledoval obed, vdatn fazuov polievka v bosniaku, po ktorej sme sa mohli pusti do saenia s ete vou energiou. Obloha bola stle zamraen a vietor premenliv. Ku koncu prvho da pretekov vietor zoslabol natoko, e posledn dve kol sa vina pretekrov zachraovala nad najbimi stromami, ktor poskytovali ak‑tak monos lieta v lepom vzduchu, ako bol nad otvorenm priestranstvom letiska. Po odlietan smych kl sme ukonili prv san de, pln zaujmavch situcii, ktor bolo treba rozobra pri opekanch klobskach a pive. Poniektor jednotlivci pretiahli debatovanie a do skorch rannch hodn, o sa ale prekvapivo pozitvne prejavilo na ich pilotnch schopnostiach nasledujci de.

V nedeu po rchlych raajkch sme zaali lieta u o 9:30 a plnovali sme odlieta zvyn tyri san kol. Od rna bolo jasno, takmer bezvetrie a teplo, o subovalo vemi dobr a stabiln vzduch. A na pr momentov, kedy zafkal jun vietor, to tak aj ostalo a do konca pretekov. Druh de nepriniesol iadne dramatick prekvapenia, vine tartovho poa sa darilo lieta kvalitn vsledky. Pribline o dvanstej sme ukonili sa a zaali sme sa pripravova na vyhodnotenie a odovzdanie cien. Pre vetkch pretekrov sme pripravili stavebnicu malho balzovho lietadielka, ktor sa vemi pilo. Na prvom mieste skonil Ondra Rezler, ktor s prehadom dominoval celmu tartovmu pou poas oboch sanch dn a bol zitok pozorova jeho tl lietania. Na druhom mieste skonil Miro Majerk, ktor tento rok lieta s novm modelom Snipe a doke ho neuveritene vysoko vyhodi. Na treom mieste sa umiestnil Boris Plevza.

V astej je vidie, e ak sa zde sprvna partia nadencov, je mon vybudova a prevdzkova RC letisko vo vysokom tandarde. Budeme radi, ak budci rok zorganizujeme preteky na tom istom mieste a privtame ete viac F3K pilotov. Za organiztorov by som chel poakova vetkm saiacim za as, frov prstup a portov nasadenie. Chlapom z RC klubu ast za poskytnutie plochy a celho zzemia a tie ze podporu a pomoc poas pretekov. A vek poakovanie patr tie kamartom z nho TOP GUN klubu Bratislava, za nezitn pomoc pri organizcii pretekov. Vaka nim vetko prebehlo hladko a bez problmov. Chlapi AKUJEME.

Marin, Mao, Boris
Diskusia k lnku    
08.10.2014 16:08:43 MioBolo tam naozaj super a na letisko len vek chvla.
bratislavske f3k.jpg
Matej
(7) BRATISLAVSK F3K pozvanka
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Matej
(8) xs aerovleky casta
20140820_162022.jpg
20140820_162251.jpg
S Longim sme si spravili vylet na modelarske letisko do Castej a pri tejto prilezitosti sme urobili zalet a par vlekou s mojim novym ozembuchom SZD-22 Mucha. Kedze Longi postavil a zalietol svojho noveho Sbacha nezostavalo mi nic ine ako postavit nieco pre zabavne male aerovleky. A tak vznikla po par veceroch SZD-22 Mucha, polsky vetron s epp s rozpatim 1200mm a vahou cca 90g . Slovo dalo slovo a stredu 20.08.2014 sme sa vybrali polietat do Castej. Muchu sme zalietli a nahodili hned na vlecnu snuru. Fukalo sice okolo 5m/s, ale ajtak lietali oba fajn a tak nezostava nic ine ako ich bravat na akcie na letisko a robit tieto male aerovleky aj unas.
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Jameson (podpredseda)
(9) Modelrska burza (30.11./1.12.)
Najbli vkend (30. novembra a 1. decembra 2013) sa v Dome kultry Dbravka uskuton vek (tak je aspo plnovan) burza RC modelov. Vstup von, pre predajcov stl za symbolick 3 eur. Zaiatok burzy o 9:00. Take ak sa chcete zbavi nejakch starch rroh, nevhajte a kontaktujte organiztorov. Viac informcii na adrese: http://www.rcportal.sk/velka-modelarska-burza-spojena-s-vystavou-modelov-pod111.

Ja osobne idem, beriem 3-4 poletuchy a nejak plvadl...
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Jameson (podpredseda)
(10) To ns telka!
Mao doke lietadlo zdrapi za krdlo a mari do ctyhodnej vky. Andrej doke udra obrovsk opachu bez motoru vo vzduchu a prist v stanovenom ase na zvolen miesto. Vetci vlia medaily a pohre a nejako zviditeuj tak n klub, len my stle ni. Tak sme dali s Ivom hlavy dokopy a pekulovali: o robi, ke ni poriadne nevieme, len sme pekn a mme ndhern lietadl? U sme upadali do zfalstva, ke sa sa deus ex machina objavil Peter Podhorn a naiel rieenie: staneme sa filmovmi hviezdami!



No dobre, tak rchlo to zasa nelo, musme ete schova drobn nedostatky svojich figr (ok, iba ja svoj pupok, ale Iva v tom predsa nemem necha samho!), tak zatia nasadili iba svoje asn vtvory.



A tak sme sa stretli jedno prjemn popoludnie na Letisku M. R. tefnika, v blzkosti kpie stroja Caproni Ca.3, s kuframi ut napchatmi dvojplonkmi a historikmi, aby sme poteili oko kamier.



Reisr sa vbec nehdzal o zem a nehrzol si iltovku, o ns sce troku sklamalo, ale zasa nememe chcie od zaiatku plne vetko. Atmosfra bola prjemn a deck boli vraj uplaten hrakami z blzkeho Tesca. Take spokojnos na vetkch frontoch.



No a vsledok? A vs bud deti z televznej obrazovke iada o hodinov mzdu, tak tm vaim mete hrdo poveda, e tie asn lietadl s klubov!



PS: Autogramy dvame a na letisku!
Diskusia k lnku    
11.11.2013 22:37:51 Matejno pekne chalani gratulujem, krasne stroje koncim skackami aj jachcem doreklamy:-)
12.11.2013 08:09:10 Kzelnk (predseda)No pni, ja sce prinesiem obas dajak ten metl, ale moje spechy sa dostali tak max. do regionlnej TV - vi http://www.snv.sk/?t ...
12.11.2013 18:13:15 YokoT reklama je vemi mil.......
Poet lnkov: 2 > >> Λ
lnok 1 a 10 Strana 1 z 12