Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Počet článkov: 5 V
Článok 1 až 5 Strana 1 z 1
Podporte nás

Kúzelník (predseda)
(1) Platby členského (registrovanými členmi klubu)
Valné zhromaždenie klubu stanovilo elektronickým hlasovaním dňa 11.12.2020 nasledovnú výšku členského pre rok 2021:

      základné členské: 40 Eur
       seniori nad 70 r.: 20 Eur
         juniori do 18 r.: 10 Eur

V tomto členskom poplatku je automaticky zarhnuté i člestvo v LERMAS, ktoré zahŕňa v sebe automaticky medzinárodnú športovú licenciu FAI ako i poistenie v KOOPERATÍVE.
Pozor: Členstvo v ZMoS v poplatku zahrnuté nie je a v prípade záujmu oň, je potrebné si ho ešte priplatiť navýšením o ďalších 10 Eur pri platbe členského.

Termín splatnosti členského:
      riadný termín: do 14. februára
      po riadnom termíne: od 15. februára s 50% prirážkou!!!

Pozor: Neuhradením členského do riadného termínu, sa členstvo pozastavuje a k 1. aprílu automaticky zaniká!!!

Pri platbe členského na účet klubu 2927828048/1100 TATRA BANKA a.s. (IBAN: SK9111000000002927828048), sa pre jednoduchšiu identifikáciu platby členského požaduje, aby členovia uvádzali ako variabilný symbol číslo licencie, ktoré im pridelilo predsedníctvo klubu. Variabilný symbol sa pritom uvedie ako číslo, v tvare bez písmen, medzier a pomlčiek, doplnené zľava nulami na 10 číslic.
      Príklad:
             licencia: SVK-64-12   ->   VS: 0000006412

Ako konštantný symbol uveďte kód 0635 - Dotácie.

Do popisu platby uveďte prosím Vaše meno a priezvisko.

Platby vykonávajte prosím z účtu, ktorý ste uviedli vo Vašej prihláške a ktorý vedie predsedníctvo klubu vo svojej evidencii. Prípadnú zmenu účtu hláste prosím bezprostredne na officetopgunsk.

Ďakujeme Vám!

Diskusia k článku    
K tomuto článku neboli pridané zatiaľ žiadné diskusné príspevky.
Kúzelník (predseda)
(2) Finačné dary (sponzorské dary)
Valné zhromaždenie klubu schválilo hlasovaním dňa 15.12.2019, že minimálna výška finančného daru ktorý môže klub v od roku 2020 jednorázovo prijať od fyzickej osoby je 60,-€. Ak je je darcom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, znižuje sa táto čiastka na 15,-€ a ak je darcom fyzická osoba staršia ako 70 rokov alebo osoba zdravotne ťažko postihnutá (držiteľ preukazu ZŤP), znižuje sa táto čiastka na 30,-€.

Ďalej Valné zhromaždenie schválilo, že pri bezhotovostných platbách na účet klubu 2927828048/1100 TATRA BANKA a.s. (IBAN: SK9111000000002927828048), sa pre jednoduchšiu identifikáciu platby požaduje aby platcovia uvádzali ako variabilný symbol číslo licencie, ktoré im pridelilo predsedníctvo klubu. Variabilný symbol sa pritom uvedie ako číslo, v tvare bez písmen, medzier a pomlčiek, doplnené zľava nulami na 10 číslic.
      Príklad:
             licencia: TG-00112   ->   VS: 0000000112

V prípade, ak je platcom osoba, ktorej nebolo doposiaľ pridelené licenčné číslo (napr. darca, sponzor, a pod.), uvedie táto ako variabilný symbol svoje telefónne číslo (mobil) v tvare bez medzier, pomlčiek a medzinárodnej predvoľby, doplnené z ľava nulami na 10 číslic.
      Príklad:
            mobil: +421 903 903 902   ->   VS: 0903903902

Ako konštantný symbol uveďte kód 0612 - Dary.

Do popisu platby uveďte prosím Vaše meno a priezvisko.

Vykonanie platby nám prosím nahláste bezprostredne na officetopgunsk.

Ďakujeme Vám!

Diskusia k článku    
K tomuto článku neboli pridané zatiaľ žiadné diskusné príspevky.
Kúzelník (predseda)
(3) Poďakovanie za poukázané 2% dane za rok 2019
Čo najsrdečnejšie týmto ĎAKUJEME VŠETKÝM, ktorí nám tento rok poukázali svoje 2% dane z roku 2018!
Práve hlavne vďaka Vám môžeme prevádzkovať našu ušlachtilú voľno-časovú aktivitu na pokosenom letisku.
Keďže sa nám na jar pokazila kosačka, tak nám tieto peniaze prišli naozaj veľmi vhod.
Prosím tlmočte toto naše poďakovanie i Vašim známym, ktorích ste oslovili s prosbou o našu podporu.

Vďaka dobrím ľuďom sa žije (niekedy i na tomto svete) krajšie ;-)
Diskusia k článku    
K tomuto článku neboli pridané zatiaľ žiadné diskusné príspevky.
Kúzelník (predseda)
(4) 2% z dane

Touto cestou chceme i tento rok poprosiť širokú verejnosť aby zbytočne nenechávala svoje dane zmiznúť v bezodnej štátnej kase ale podporili radšej napríklad naše modelárske aktivity.

Takto získané finančné prostriedky plánujeme opätovne použiť na úhradu nájomného za letiskovú plochu, na pokrytie nákladov za údržbu letiska (ktoré nám žiaľ v minulom roku významne stúpli) a na organizáciu letecko-modelárskych podujatí.
Poukázie 2% z Vašich daní tretiemu sektoru Vás nestojí ANI CENT NAVYŠE! Je to len čisto administratívny úkon, ktorý za Vás na požiadanie vykoná Vaša mzdová účtarka alebo Vaša firemná účtovníčka.

Postup, ako nám poukázať 2%

Podrobný postup, ako nám poukázať 2% nájdete na www.rozhodni.sk.

Nezabudnite prosím správne uviesť nasledovné údaje o prijímateľovi:
     - IČO/SID: 42173931       (pozn.: SID nemáme)
     - Právna forma: Občianske združenie
     - Obchodné meno: TOP GUN club
     - Ulica: Adámiho
     - Číslo: 5
     - PSČ: 84105
     - Obec: BRATISLAVA

Náš klub poctivo vedie účtovnctvo a ktokoľvek z našich prispievateľov by sa o tom chcel presvedčiť, tak mu bez problémov poskytneme doklady k nahliadnutiu.

Všetkým podporovateľom srdečne ďakujeme!

Predsedníctvo klubu TOP GUN officetopgunsk


Diskusia k článku    
K tomuto článku neboli pridané zatiaľ žiadné diskusné príspevky.
Kúzelník (predseda)
(5) 2% z dane

Touto cestou chceme i tento rok poprosiť širokú verejnosť aby zbytočne nenechávala svoje dane zmiznúť v bezodnej štátnej kase ale podporili radšej napríklad naše modelárske aktivity.

Situácia v našej prijímovej oblasti sa žiaľ z roka na rok zhoršuje!!!
V horizonte ostatných štyroch rokov nám neustále klesá objem prstriedkov získaných touto formou:
      r. 2011: 100%
      r. 2012: 75%
      r. 2013: 72%
      r. 2014: 60%

... pritom v našom klube je nás z roka na rok viac a viac, a náklady na prevádzku a údržbu letiska nám rastú!
Do istej miery je to podmienené aj tým, že niektorí z našich kľúčových prispievateľov (z vlastných radov) dosiahli dôchodkový vek a teda nevykazujú príjmy, z ktorých by nám mohli poukázať 2% :-((
Chcem preto osloviť hlavne vekovú skupinu v produktívnom veku (predovšetkým z našich modelárov) aby nás podporili.

Takto získané finančné prostriedky plánujeme opätovne použiť na úhradu nájomného za letiskovú plochu, na pokrytie nákladov za údržbu letiska (ktoré nám žiaľ v minulom roku významne stúpli) a na organizáciu letecko-modelárskych podujatí.
Poukázie 2% z Vašich daní tretiemu sektoru Vás nestojí ANI CENT NAVYŠE! Je to len čisto administratívny úkon, ktorý za Vás na požiadanie vykoná Vaša mzdová účtarka alebo Vaša firemná účtovníčka.

Postup, ako nám poukázať 2%

Podrobný postup, ako nám poukázať 2% nájdete na www.rozhodni.sk.

Nezabudnite prosím správne uviesť nasledovné údaje o prijímateľovi:
     - IČO/SID: 42173931       (pozn.: SID nemáme)
     - Právna forma: Občianske združenie
     - Obchodné meno: TOP GUN club
     - Ulica: Adámiho
     - Číslo: 5
     - PSČ: 84105
     - Obec: BRATISLAVA

Náš klub poctivo vedie účtovnctvo a ktokoľvek z našich prispievateľov by sa o tom chcel presvedčiť, tak mu bez problémov poskytneme doklady k nahliadnutiu.

Všetkým podporovateľom srdečne ďakujeme!

Predsedníctvo klubu TOP GUN officetopgunsk


Diskusia k článku    
K tomuto článku neboli pridané zatiaľ žiadné diskusné príspevky.
Počet článkov: 5 Λ
Článok 1 až 5 Strana 1 z 1