Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Poet lnkov: 7 V
lnok 1 a 7 Strana 1 z 1
Meteorolgia

Kzelnk (predseda)
(1) Ventusky.com
Predpove poasia v peknej grafickej podobe:
www.ventusky.com
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Junior
(2) SHM
Chcel by som tmto upozorni na op funkn model ALADIN na strnkach shm.
http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_num_vie
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Ivan
(3) Vpadok SHM
Naiel som dve zaujmav strnky, ktor by mohli iastone nahradi vpadok SHM:

esk strnka, ale je tam aj mapa Slovenska s vetrom a zrkami,
http://flymet.meteopress.cz/panel3.php

Rakska strnka. Je vidno aj okraj Slovenska:
http://www.swz.at/
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Kzelnk (predseda)
(4) Aktulne poasie - Bratislava
Poasie pre Bratislavu sa d pozrie na nasledovnej linke http://www.yr.no/place/Slovakia/Bratislava/Bratislava/.
Diskusia k lnku    
08.09.2010 12:19:36 Coro-naiel som strnku kde je pekne animovan vietor nad slovenskom. Ostatn meteo detaily ma z pohadu modelra, a tak nezaujmaj a v mape pre portov lietanie na strnke www.shmu.sk (ktor je inak ...
08.09.2010 12:20:22 Coro-naiel som strnku http://aktual.meteopress.sk/vitr.php kde je pekne animovan vietor nad slovenskom. Ostatn meteo detaily ma z pohadu modelra, a tak nezaujmaj a v mape pre portov lietanie ...
08.09.2010 12:51:44 Jameson (podpredseda)Joko, animcia je to sce fakt pekn, ale vbec nehad na Karpaty, o vo mne moc vek dveru nebud. Je toti plne ben, e ke fka zpadn/severozpadn vietor, tak na naom letisku fu ako be ...
Peter
(5) Aktulne poasie - Lama
spene vyuvam Milanov kontrukn zzrak na http://meteo.zadako.sk Perfektne to funguje, na 100%. Fakt! Do '1' pohoda, medzi '1' a '2' sa stle d lieta, ale zitok je men (alebo v, ako sa to vezme) a nad '2' lietaj u iba ialenci s abskom.
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Kzelnk (predseda)
(6) Vetern predpovede
Predpovede vetra ponka SHM na nasledovnch strnkach:
Vetern mapa: http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_num_vie#tab Pozor: Treba si zvoli prslun de a hodinu!!!
Poznmka: Paliky ukazuj smer a silu vetra (od roku L-ka pozd dlhej noiky) a farebn plochy oznauj silu nrazovho vetra.
Profil vetra: http://www.shmu.sk/sk/?vybrate_mesto=Bratislava&page=752 Pozor: Treba si zvoli prslun lokalitu!!!
Poznmka: Smer vetra je v stupoch (v smere hodinovch ruiiek od severnho azimutu), prom ns zaujma naskr len vkov hladina "zem" a 300m.

Diskusia k lnku    
30.09.2008 13:05:33 KenaiWolfOdporucam aj www.windguru.cz po registracii je mozne zadavat vlastne lokality.
16.05.2009 13:52:36 PeterVemi dobre predpoved aj MEDARD: http://www.medard-online.cz/index.php
Kzelnk (predseda)
(7) Predpove poasia
Predpove poasia ponka SHM na nasledovnch strnkach:
http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_gapocasie_sk#tab
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.
Poet lnkov: 7 Λ
lnok 1 a 7 Strana 1 z 1