Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kzelnk (predseda)
(1) Festival letectva - Bory Mall
IMG_0780.JPEGIMG_0781.JPEG
IMG_0789.JPEGIMG_0791.JPEG
IMG_0803.JPEGIMG_0779.JPEG
4611645d-40be-465d-a575-78cffcb0bcf8.jpg
V sobotu 8. febru 2020 sa n klub v spoluprci s Festivalom letectva zastnil na prezentci naich modelov v obchodnom dome Bory Mall.

Mali sme tam k dispozci vystavn plochu s rozlohou cca 100m2, na ktorej sme umiestnili nae modely, aby si ich irok verejnos mohla pozrie.
Pri modeloch boli italovan ttky so zklanmi informciami o modeloch, no ak niekto prejavil zujem o detailnejie informcie, tak sme mu ich radi a ochotne poskytli.

Osobitne akujem tmto lenom nho klubu:
    Jozef P.
    Ivo R.
    Peter .
    Peter L.
    Mat .
    Daniel H.
ktor poskytli svoje modely, prpadne sa i osobne aktvne zastnili.

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.