Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kúzelník (predseda)
(1) Finačné dary (sponzorské dary)
Valné zhromaždenie klubu schválilo hlasovaním dňa 15.12.2019, že minimálna výška finančného daru ktorý môže klub v od roku 2020 jednorázovo prijať od fyzickej osoby je 60,-€. Ak je je darcom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, znižuje sa táto čiastka na 15,-€ a ak je darcom fyzická osoba staršia ako 70 rokov alebo osoba zdravotne ťažko postihnutá (držiteľ preukazu ZŤP), znižuje sa táto čiastka na 30,-€.

Ďalej Valné zhromaždenie schválilo, že pri bezhotovostných platbách na účet klubu 2927828048/1100 TATRA BANKA a.s. (IBAN: SK9111000000002927828048), sa pre jednoduchšiu identifikáciu platby požaduje aby platcovia uvádzali ako variabilný symbol číslo licencie, ktoré im pridelilo predsedníctvo klubu. Variabilný symbol sa pritom uvedie ako číslo, v tvare bez písmen, medzier a pomlčiek, doplnené zľava nulami na 10 číslic.
      Príklad:
             licencia: TG-00112   ->   VS: 0000000112

V prípade, ak je platcom osoba, ktorej nebolo doposiaľ pridelené licenčné číslo (napr. darca, sponzor, a pod.), uvedie táto ako variabilný symbol svoje telefónne číslo (mobil) v tvare bez medzier, pomlčiek a medzinárodnej predvoľby, doplnené z ľava nulami na 10 číslic.
      Príklad:
            mobil: +421 903 903 902   ->   VS: 0903903902

Ako konštantný symbol uveďte kód 0612 - Dary.

Do popisu platby uveďte prosím Vaše meno a priezvisko.

Vykonanie platby nám prosím nahláste bezprostredne na officetopgunsk.

Ďakujeme Vám!

Diskusia k článku    
K tomuto článku neboli pridané zatiaľ žiadné diskusné príspevky.