Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Matej
(1) BRATISLAVSKE F3K 2014 27-28.9.2014
zazemie1 f3k 2014.jpgplocha f3k 2014.jpgzazemie f3k 2014.jpg
ranajky f3k 2014.jpgobed f3k 2014.jpgP1080360.JPG
ceny f3k 2014.jpgP1080357.JPGprezent f3k 2014.jpg
Po minuloronej premire s organizciou F3K pretekov na naom klubovom letisku TOP GUN sme zistili, e potrebujeme aie preteky zorganizova na letisku, ktor by nm poskytlo lepie zzemie pre saiacich a letiskov plochu, na ktor by sa vetci saiaci zmestili. Po pr mesiacoch ptrania a dohadovania, sme sa rozhodli usporiada preteky na letisku RC klubu ast, ktor spalo vetky nae kritri. Partia okolo Mia afrika nm pripravila fantastick zzemie. De pred pretekmi pokosili plochu letiska a pripravili vetko potrebn. My sme vytili plochu a vyskali techniku, aby sme boli pripraven odlieta pohodov preteky poas nasledujcich dvoch dn. Stihli sme si ete aj polieta a privta prvch pretekrov, ktor sa rozhodlli strvi s nami prjemn veer pri ohni a prespa v stanoch na ploche. V noci ustal vietor, ktor bol poas piatkovho da neprjemn, daov prehnky ns obili a aj teplota v noci sa vyplhala a na 14 stupov.

V sobotu rno, po vdatnch raajkch, sme pripravili vetku potrebn techniku, urobili prezentciu pretekrov a hne sme sa aj pustili do zvodenia. Zilo sa ptns pretekrov, odhodlanch strvi vzruujce dva dni lietanm s kkami. Vzhadom na poet saiacich sme sa rozhodli odlieta 12 kl lietanch v troch skupinch, o sa neskr ukzalo ako rozumn rozhodnutie. Preteky boli pohodov a tri skupiny umonili lieta plynulo a bez zbytonho nhlenia. Poasie bolo zamraen s vetrom do 4 m/s, ale o jemn prejavy termiky hlavne dopoludnia nebola ndza. Ako novik priiel lieta Rudo Masn, ktor si hne vybral zaiatoncku da, ke ete pred zaiatkom pretekov rozbil prv model a nsledne v druhom kole rozmltil aj druh, nhradn. Rudo odlietal prv kolo za 898,8 bodov, o na zaiatonka a jeho prv preteky nie je vbec zl!

Po odlietan prvch piatich kl nasledoval obed, vdatn fazuov polievka v bosniaku, po ktorej sme sa mohli pusti do saenia s ete vou energiou. Obloha bola stle zamraen a vietor premenliv. Ku koncu prvho da pretekov vietor zoslabol natoko, e posledn dve kol sa vina pretekrov zachraovala nad najbimi stromami, ktor poskytovali ak‑tak monos lieta v lepom vzduchu, ako bol nad otvorenm priestranstvom letiska. Po odlietan smych kl sme ukonili prv san de, pln zaujmavch situcii, ktor bolo treba rozobra pri opekanch klobskach a pive. Poniektor jednotlivci pretiahli debatovanie a do skorch rannch hodn, o sa ale prekvapivo pozitvne prejavilo na ich pilotnch schopnostiach nasledujci de.

V nedeu po rchlych raajkch sme zaali lieta u o 9:30 a plnovali sme odlieta zvyn tyri san kol. Od rna bolo jasno, takmer bezvetrie a teplo, o subovalo vemi dobr a stabiln vzduch. A na pr momentov, kedy zafkal jun vietor, to tak aj ostalo a do konca pretekov. Druh de nepriniesol iadne dramatick prekvapenia, vine tartovho poa sa darilo lieta kvalitn vsledky. Pribline o dvanstej sme ukonili sa a zaali sme sa pripravova na vyhodnotenie a odovzdanie cien. Pre vetkch pretekrov sme pripravili stavebnicu malho balzovho lietadielka, ktor sa vemi pilo. Na prvom mieste skonil Ondra Rezler, ktor s prehadom dominoval celmu tartovmu pou poas oboch sanch dn a bol zitok pozorova jeho tl lietania. Na druhom mieste skonil Miro Majerk, ktor tento rok lieta s novm modelom Snipe a doke ho neuveritene vysoko vyhodi. Na treom mieste sa umiestnil Boris Plevza.

V astej je vidie, e ak sa zde sprvna partia nadencov, je mon vybudova a prevdzkova RC letisko vo vysokom tandarde. Budeme radi, ak budci rok zorganizujeme preteky na tom istom mieste a privtame ete viac F3K pilotov. Za organiztorov by som chel poakova vetkm saiacim za as, frov prstup a portov nasadenie. Chlapom z RC klubu ast za poskytnutie plochy a celho zzemia a tie ze podporu a pomoc poas pretekov. A vek poakovanie patr tie kamartom z nho TOP GUN klubu Bratislava, za nezitn pomoc pri organizcii pretekov. Vaka nim vetko prebehlo hladko a bez problmov. Chlapi AKUJEME.

Marin, Mao, Boris
Diskusia k lnku    
08.10.2014 16:08:43 MioBolo tam naozaj super a na letisko len vek chvla.