Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kzelnk (predseda)
(1) Sa "Obri v ahu 2014" na Myjave
VaziSpolon foto
Vlado a MiroMiro a Vlado
Andrej a PeterVlado
V sobotu 28.6.2014 sa konala na ponom letisku pri Myjave 1. sa tohto-ronho serilu kategrie RC XXL (aerovleky makiet a polomakiet vetroov).

A na neutchajci vietor a zopr pokodench modelov prebela akcia vemi dobre, k omu prispeli predovetkm domci modelri svojim gulom a apovanm nealkoholickm pivom - patr im za to neskonal VAKA!

Popredn prieky obsadili nasledovn piloti:
1. Ludk Navark 2395 bodov
2. Miroslav Bigo 2194 bodov
3. Olin Vitsek 1952 bodov

Za pomoc pri organizcii sae akujem vetkm zastnenm z nho klubu, ktor priloili ruku k dielu ako rozhodcovia.
Za fotografie akujem Ivovi Rakovi!

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.