Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Skylark-4
Kzelnk (predseda)
(1) Zlet vetroa Skylark-4
v sobotu 24.5.2014 sa uskutonil v Trnave zlet novho vetroa z dielne majstra Vlada Kuriana.

Parametre:
mierka: 1:3,5
rozptie: 5,20m (trojdielne krdlo)
centropln: 2,08m
dka: 2,15m
hmotnos: cca 10kg

alie fotky si mete pozrie kliknutm na priloen obrzok.
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.