Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Jameson (podpredseda)
(1) To ns telka!
Mao doke lietadlo zdrapi za krdlo a mari do ctyhodnej vky. Andrej doke udra obrovsk opachu bez motoru vo vzduchu a prist v stanovenom ase na zvolen miesto. Vetci vlia medaily a pohre a nejako zviditeuj tak n klub, len my stle ni. Tak sme dali s Ivom hlavy dokopy a pekulovali: o robi, ke ni poriadne nevieme, len sme pekn a mme ndhern lietadl? U sme upadali do zfalstva, ke sa sa deus ex machina objavil Peter Podhorn a naiel rieenie: staneme sa filmovmi hviezdami!No dobre, tak rchlo to zasa nelo, musme ete schova drobn nedostatky svojich figr (ok, iba ja svoj pupok, ale Iva v tom predsa nemem necha samho!), tak zatia nasadili iba svoje asn vtvory.A tak sme sa stretli jedno prjemn popoludnie na Letisku M. R. tefnika, v blzkosti kpie stroja Caproni Ca.3, s kuframi ut napchatmi dvojplonkmi a historikmi, aby sme poteili oko kamier.Reisr sa vbec nehdzal o zem a nehrzol si iltovku, o ns sce troku sklamalo, ale zasa nememe chcie od zaiatku plne vetko. Atmosfra bola prjemn a deck boli vraj uplaten hrakami z blzkeho Tesca. Take spokojnos na vetkch frontoch.No a vsledok? A vs bud deti z televznej obrazovke iada o hodinov mzdu, tak tm vaim mete hrdo poveda, e tie asn lietadl s klubov!PS: Autogramy dvame a na letisku!
Diskusia k lnku    
11.11.2013 22:37:51 Matejno pekne chalani gratulujem, krasne stroje koncim skackami aj jachcem doreklamy:-)
12.11.2013 08:09:10 Kzelnk (predseda)No pni, ja sce prinesiem obas dajak ten metl, ale moje spechy sa dostali tak max. do regionlnej TV - vi http://www.snv.sk/?tvarchiv=1&videoID=130924-3 No Vy rbete rovno do celottnch mdii - klobk dolu!
12.11.2013 18:13:15 YokoT reklama je vemi mil.......