Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kzelnk (predseda)
(1) Vkendov bilancia: obhjen vlaaj titul vicemajstra SR v RC XXL, 3. miesto v S.N.Vsi a FOX-ova totlka v Oovej
Fox na trvikePome na tart ...
Naho to u konene Miro!ahaj Miro, ahj!
... ale to nos!... a poho na pristtie!
Ke je nutn pristva po vetre ...Prelety bzami s pristtim
Posledn spolon portrtFOX v rozsype
Tento vkend sme ukonovali tohoron seril sa makiet obrch vetroov ahanch aerovlekmi rovno dvoma akciami:
Najprv v sobotu 21.9. za nronch poveternostnch podmienok (d a potom vietor) na Spii a potom v nedeu 22.9. v Oovej u v ukkovom poas.

V Spiskej sa mi podarilo presne tak ako vlani ulieta 3. miesto, aj ke som hne z rna takmer priiel o model, ke sa mi pri termickej lohe stratil asi na 5 seknd v nzkej oblanosti.
Natastie sa FOX po miernom potlaen vyhupol z mrakov a spolahlivo som s nm zaletel as 9:59 (ie len so stratou 1 bodu).

Na druh de to v Oovej vyzeralo tak, e by som mohol op zatoi na najvyie prieky a vtedy sa to stalo.
Po vodnom predsanom akrobatickom zahrievacom predvdzacom lete s tlaenm premetom a ukkovm pristtim, som ete ani netuil, e sa mj milovan FOX-k so mnou takto krsne naposledy li.
Prilo 1. san kolo termickej lohy, pri ktorom som sa zaal pomaly chysta na pristtie presunom bliie k zaiatku vymedzenej pristvacej plochy, priom som na zlomok sekundy opustil pohadom svoj model (mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa) a ke som sa vrtil pohadom sp tak Fox bol tom kde som ho intinktvne oakval - ibae to bol Fox akurt nealeko tm istm smerom letiaceho kamarta Milana ., o na t vzdialenos nebolo mone vbec rozpozna.
No a kee v termickej lohe hrabeme do riadenia o najmenej, tak ma ete aj v mysli poteilo ako to pekne rovno samo let. to sa ale tem mj Fox u v diake rtil k zemi, o si zhodou okolnost vimol prve Milan, vkriknuc "Kto to tam vzadu pad k zemi?" - vtedy mi to dolo, e riadim in model a km moje oi preostrili aby nali mjho Pinocchia, tak bol u tak tesne nad zemou, e som stihol akurt len zatiahn podvedome za vkovku ale nevydalo to.
Elektronika to sce preila bez akejkovej jmy - vetky serv aj prijma to preili, no pohad na kridlo a trup FOX-a ma presvedili, e je to jeho koniec.
Oprava by u bola dos nron a tak som sa mu aspo poakoval za krasn chvle a dosiahnut vsledky - ven mu pamiatka!

Prikladm zopr poslednch fotiek zo Spia (od Mira B. a Rasa . - akujem).
Ivovi R. akujem za rozlkov fotky po havrii FOX-a.
Diskusia k lnku    
25.09.2013 08:53:23 Peter KrivoikAndrej, to nemysl vne, e si ho roztrepal! Normlne mm z toho nervy.
25.09.2013 09:10:11 Kzelnk (predseda)Kud Peter, nemaj z toho stres - ber to portovo - bol to len model a nikomu sa ni nestalo. Bol to sce mj obben model ale ivot ide alej - svoju lohu FOX splnil (aj vaka Tebe, hlavne v Holi) nad moje oakvania - beriem to ako prleitos posun sa alej.