Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kzelnk (predseda)
(1) ... aj zemiakov medajlu v kategrii RC XXL u konene mme ;-)
Prprava na tarttart
StratgiaLe tam - tam to nos ...
OdlietanToto nie je model!!!
Do kolekcie ocenen nm pribudlo tento vkend 4. miesto na sai v Nitre.
Poveternostn podmienky boli vemi rozpait ale nakoniec sme sa dokali i "dlho oakvanho" daa, take posledn kolo termiky sa lietalo "na mokro"! K mjmu vekmu poudovaniu som vak udral vetro v tom dadi takmer 9 mint, o vo mne bud podozrenie, e FOX pozitvne reaguje na kapilrnu elevciu :-o
Celkovo ns bolo a 14 saiacich a rove pilotov (nie len pilote ale i charakterovo) bola vemi vysok a vyrovnan - proste sa ako sa patr.
Ke k tomu pripotam skvel organizciu zo strany Milana uria, dvoch naozaj obetavch pilotov vlench modelov a skvel gul, tak tejto akcii nemem prideli menej ne 200 bodov (zo 100) :-o
Pri takej vbornej atmosfre ani nezamrz ak vm uteie cenn kov len o dajakch 16 bodov (zo 2797 bodov za bronz) a neme Vs otravi ani to, ke vm tam prelietavaju cel dopoludnie nad hlavami UL-ka s vetromi vo vleku ;-))
Za vdatn asistenciu akujem Petrovi Krivokovi z nho klubu, ktor doke s chladnou hlavou radi i v tch najvyptejch situciach - skvel prca!

PS: Za fotky akujem nmu lenovi Ivovi Rakovi, ktor mal na sai hne dve eliezka v ohni - jednho rodka a ma ;-)
Diskusia k lnku    
27.08.2013 21:52:42 Die DonkieTa zemiakova medaila bola jednoducho preto, ze si sa oholil (porovnaj s fotografiami z Holicskej akcie) :)
28.08.2013 08:26:11 Kzelnk... za vetko mu eny ;-)