Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kzelnk (predseda)
(1) ... a alie dve medajly pre n klub v kategrii RCXXL - aerovleky
Poradie Dubov: 1. F.Ruisl (uprostred), 2. R.Hruovsk (vpravo), 3. A.Molnyi (vavo)Poradie Hol: 1. A.Molnyi (uprostred), 2. O.Vitsek (vpravo), 3. M.Podmanick (vavo)
FOX vo vleku pri tarte v HoliFOX na pristtii v Holi
Profil letu v tretej termickej lohe v Holi
Pre n klub som zskal behom jednho vkendu op dva cenn kovy!
Najprv v sobotu 10. augusta 3. miesto na Dubovej a potom v nedeu 11. augusta konene 1. miesto v Holi.

Na Dubovej boli tento rok poveternostn podmienky naozaj tvrd - siln nrazov vietor - omu zodpovedali aj dosiahnut body v jednotlivch kolch (pozri vsledkov listinu).
No v Holi to bola u in kva - termika ako na objednvku. Sce ju bolo treba trochu hada ale ke ste na u kpli, tak to bol hotov vah.
Podarila sa mi tentokrt neuveriten vec, a sce zalieta v termickej lohe v poslednom kole maximlny poet dosiahnutench bodov, lebo som pristl presne v ase 10 min. 00 sek. (bez trestnch seknd) a navye s plnm bodovm hodnotenm za kvalitu a presnos pristtia (za 100 bodov) - ie spolu 700 bodov. Priom kolo predtm som to dal tie za slunch 699 bodov, lebo som sadol v 9. min a 59. sekunde.

Na sai som lietal op s mojim obbenm LONG FOX-om (alias Pinocchiom) a kee sa zastnujem merania sl v tjto kategrii celkom spene u druh seznu po sebe, povaujem to za potvrdenie kvalt tohto modelu.

Tmto akujem vetkm organiztorom (menovite ukovi Navarkovi a Olinovi Vitskovi), rozhodcom, pomocnkom (hlavne P.Krivokovi), spolupilotom (hlavne M.Lkovi) a pilotm vlench modelov, ktor sa postarali o skvel saenie v tejto kategrii RC XXL (ie MODELY VETROOV OBRIE MAKETY A POLOMAKETY).
Viac o kategrii na www.f3x.sk.
Za fotky akujem M.Bigoovi zo Spia.

Najbliie sa chystm hji nae farby v Nitre 24. augusta 2013.
Budem vemi rd ke sa mi podar udra na poprednch pozciach, no plne sa uspokojm s tm, ke ni nerozbijem :-)
Diskusia k lnku    
13.08.2013 07:44:46 Matejgratulujem sefe, klobuk dole paka hore