Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kúzelník (predseda)
(1) 2% z dane

Touto cestou chceme i tento rok poprosiť širokú verejnosť aby zbytočne nenechávala svoje dane zmiznúť v bezodnej štátnej kase ale podporili radšej napríklad naše modelárske aktivity.

Situácia v našej prijímovej oblasti sa žiaľ z roka na rok zhoršuje!!!
V horizonte ostatných štyroch rokov nám neustále klesá objem prstriedkov získaných touto formou:
      r. 2011: 100%
      r. 2012: 75%
      r. 2013: 72%
      r. 2014: 60%

... pritom v našom klube je nás z roka na rok viac a viac, a náklady na prevádzku a údržbu letiska nám rastú!
Do istej miery je to podmienené aj tým, že niektorí z našich kľúčových prispievateľov (z vlastných radov) dosiahli dôchodkový vek a teda nevykazujú príjmy, z ktorých by nám mohli poukázať 2% :-((
Chcem preto osloviť hlavne vekovú skupinu v produktívnom veku (predovšetkým z našich modelárov) aby nás podporili.

Takto získané finančné prostriedky plánujeme opätovne použiť na úhradu nájomného za letiskovú plochu, na pokrytie nákladov za údržbu letiska (ktoré nám žiaľ v minulom roku významne stúpli) a na organizáciu letecko-modelárskych podujatí.
Poukázie 2% z Vašich daní tretiemu sektoru Vás nestojí ANI CENT NAVYŠE! Je to len čisto administratívny úkon, ktorý za Vás na požiadanie vykoná Vaša mzdová účtarka alebo Vaša firemná účtovníčka.

Postup, ako nám poukázať 2%

Podrobný postup, ako nám poukázať 2% nájdete na www.rozhodni.sk.

Nezabudnite prosím správne uviesť nasledovné údaje o prijímateľovi:
     - IČO/SID: 42173931       (pozn.: SID nemáme)
     - Právna forma: Občianske združenie
     - Obchodné meno: TOP GUN club
     - Ulica: Adámiho
     - Číslo: 5
     - PSČ: 84105
     - Obec: BRATISLAVA

Náš klub poctivo vedie účtovnctvo a ktokoľvek z našich prispievateľov by sa o tom chcel presvedčiť, tak mu bez problémov poskytneme doklady k nahliadnutiu.

Všetkým podporovateľom srdečne ďakujeme!

Predsedníctvo klubu TOP GUN officetopgunsk


Diskusia k článku    
K tomuto článku neboli pridané zatiaľ žiadné diskusné príspevky.