Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kzelnk (predseda)
(1) RCXXL Dubov
Martin asistuje pri tartePriblenie na pristtie
PristtiePristtie
Stojanka s modelom Long FOXVyhodnotenie sae
Tmto akujem vetkm organiztorom, rozhodcom, pomocnkom, spolupilotom a pilotm vlench modelov, ktor sa postarali o skvel akciu v kategrii MODELY VETROOV OBRIE MAKETY A POLOMAKETY (AEROVLEKY).
Na sai som zskal pre n klub "krsne" 9. miesto!

... z 13.-tich saacich :-o
... o na medzinrodn sa nie je a tak zl, pokia vezmeme na zrete skutonos, e som sa tejto kategrie zastnil 1.-krt ;-)
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.