Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kzelnk (predseda)
(1) Poakovanie za poukzan 2% dane za rok 2019
o najsrdenejie tmto AKUJEME VETKM, ktor nm tento rok poukzali svoje 2% dane z roku 2018!
Prve hlavne vaka Vm meme prevdzkova nau ulachtil vono-asov aktivitu na pokosenom letisku.
Kee sa nm na jar pokazila kosaka, tak nm tieto peniaze prili naozaj vemi vhod.
Prosm tlmote toto nae poakovanie i Vaim znmym, ktorch ste oslovili s prosbou o nau podporu.

Vaka dobrm uom sa ije (niekedy i na tomto svete) krajie ;-)
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.