Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Peter
(1) Proxidela (as 2/3)
Maov vtvor nielen ptavo tartuje a pristva, ale aj ndherne a vytrvalo lieta:
0001
1011
2021
3031

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.