Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kúzelník (predseda)
(1) Platby členského (registrovanými členmi klubu)
Valné zhromaždenie klubu stanovilo elektronickým hlasovaním dňa 11.12.2020 nasledovnú výšku členského pre rok 2021:

      základné členské: 40 Eur
       seniori nad 70 r.: 20 Eur
         juniori do 18 r.: 10 Eur

V tomto členskom poplatku je automaticky zarhnuté i člestvo v LERMAS, ktoré zahŕňa v sebe automaticky medzinárodnú športovú licenciu FAI ako i poistenie v KOOPERATÍVE.
Pozor: Členstvo v ZMoS v poplatku zahrnuté nie je a v prípade záujmu oň, je potrebné si ho ešte priplatiť navýšením o ďalších 10 Eur pri platbe členského.

Termín splatnosti členského:
      riadný termín: do 14. februára
      po riadnom termíne: od 15. februára s 50% prirážkou!!!

Pozor: Neuhradením členského do riadného termínu, sa členstvo pozastavuje a k 1. aprílu automaticky zaniká!!!

Pri platbe členského na účet klubu 2927828048/1100 TATRA BANKA a.s. (IBAN: SK9111000000002927828048), sa pre jednoduchšiu identifikáciu platby členského požaduje, aby členovia uvádzali ako variabilný symbol číslo licencie, ktoré im pridelilo predsedníctvo klubu. Variabilný symbol sa pritom uvedie ako číslo, v tvare bez písmen, medzier a pomlčiek, doplnené zľava nulami na 10 číslic.
      Príklad:
             licencia: SVK-64-12   ->   VS: 0000006412

Ako konštantný symbol uveďte kód 0635 - Dotácie.

Do popisu platby uveďte prosím Vaše meno a priezvisko.

Platby vykonávajte prosím z účtu, ktorý ste uviedli vo Vašej prihláške a ktorý vedie predsedníctvo klubu vo svojej evidencii. Prípadnú zmenu účtu hláste prosím bezprostredne na officetopgunsk.

Ďakujeme Vám!

Diskusia k článku    
K tomuto článku neboli pridané zatiaľ žiadné diskusné príspevky.