Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Peter
(1) Aktulne poasie - Lama
spene vyuvam Milanov kontrukn zzrak na http://meteo.zadako.sk Perfektne to funguje, na 100%. Fakt! Do '1' pohoda, medzi '1' a '2' sa stle d lieta, ale zitok je men (alebo v, ako sa to vezme) a nad '2' lietaj u iba ialenci s abskom.
Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.