Verzia 1.1.3.4
TOP GUN
Kzelnk (predseda)
(1) Vtajte na strnkach letecko-modelrskeho klubu TOP GUN Bratislava - Devnska Nov Ves!
Tieto strnky s uren jednak lenom a hosom nho klubu ako aj irokej verejnosti zaujmajcej sa o lietanie rdiom riadench (RC) modelov lietadiel.
Njdete tu informcie o naich klubovch aktivitch, o naom modelrskom letisku a modeloch lietadiel, ako aj bazr a tipy pre modelrov.
Dfam, e obsah tchto strnok spln Vae oakvania a e ns budete navtevova pravidelne.

akujeme a prajeme pekn zitky!

Webmaster klubu
webmastertopgunsk

Diskusia k lnku    
K tomuto lnku neboli pridan zatia iadn diskusn prspevky.